96 – Učenička kompanija

Ekonomsko-trgovinska škola, KRUŠEVAC – 2021 Ana Jevtić , Predsednik kompanije Jovana Živančević, Direktor finansija Andrijana Milosavljević, Direktor marketinga Nemanja Marković, Direktor proizvodnje Tamara Milanović, Direktor ljudskih potencijala Zoran Bogdanović, Mentor kompanije , There are only three forms of high art: the symphony, the illustrated children’s book and the board game. Brian K. Vaughan