Petar Minić

Naš proizvod je jednostavno proizvesti, zapravo, potrebno je samo izrezati ga, sklopiti i spakovati, nakon što se obavi kompletna uslužna štampa. Zato nemamo potrebu za njegovim lagerovanjem i angažovanjem potrebnih novčanih sredstava za nabavku (obrtnih sredstava).

On se sastoji iz dva dela: kutije, u kojoj se nalaze, 96 kartica, roba (9 robnih grupa, 25 artikala, 600 komada), novac i knjižica sa  pravilima igre i bitnim informacijama i table za igru na čijoj pozadini je prikaz ekonomije kroz 48 osnovnih pojmova, veličina, pojava i 20 ekonomskih disciplina.

Normalno je da imamo i rešenje za kompletno pakovanje igre u jednoj kutiji.

Nudimo proizvod u više dizajniranih rešenja.

Imamo u ponudi i peronalizovan proizvod prema zahtevima kupaca za ispisivanje imena igrača na tabli za igru, nazivima (omiljenih) ugostiteljskih objekata, u odabiru boja, drugojačijim rešenjima za pozadinu table za igru, koja može poslužiti kao poster kada se ne koristi za igru, belu tablu….

Tijana Savić

Management is about human beings. Its task is to make people capable of joint performance, to make their strengths effective and their weaknesses irrelevant.” ― Peter F. Drucker

Sektor ljudskih resursa je od presudnog značaja za razvoj svake kompanije. On omogućava zaposlenima da koriste svoj puni potencijal i  da individualno i timski doprinesu ostvarenju postavljenih ciljeva.  Naš cilj  –    pozitivna energija i  timski duh moraju zračiti iz svakog člana kompanije.

Naša škola ima preko 800 učenika, od kojih veliki broj može postati naša produžena ruka u prodaji. Uz malo truda možemo spojiti ugodno, korisno i edukativno. Mi njih edukujemo o internet marketingu na društvenim mrežama a već ste  čuli koliki je planirani iznos koji ostvaruje svaki prodavac jednog peroizvoda. Svaki naš kupac je budući prodavac i kupovinom proizvoda dobija i svoju stranicu na našoj internet stranici – sajtu – www.96.rs.

Jelena Stanković

The aim of marketing is to get and keep a customer. ~ Peter Drucker

 

I naš pristup marketingu, jasno je, ima isti pristup. SWOT analiza, misija, vizija, ciljevi, marketing miks , marketing strategije, planovi i aktivnosti sa ciljem privlačenja i očuvanja kupaca

Upravljanje marketing miksom, kao ključnom aktivnošću marketinga u cilju ostvarenja konkurentske prednosti, podrazumeva odgovarajuću kombinaciju četiri instrumenta  marketinga – proizvod, cena, promocija i distribucija.

Naši ciljni potrošači su starosti od 15 do 115. To su pre svega ljubitelji društvenih (board) igara koji će lako i  sigurno otkriti njenu kompleksnost i takmičarski i zabavni karakter. Takmičarski duh će zahtevati stvaranje strategija kako zaraditi što više  kroz 36 od 48 igara karticama o ugostiteljskim objektima, koju robu prodavati i po kojim cenama, koju robu kupovati. A sve to kroz četiri različite rasopodele robe po kojima  se igra može igrati (svaki igrač ima jednake količine svih artikala, svaki igrač ima svu količinu različitih artikala od drugih igrača, po dva igrača raspolažu po polovinom količine jednog artikla, i svaki igrač raspolaže skroz različitim količinama pojedinih artikala, oni se dele na četiri dela kao u karatama).

To su zatim učenici završnih razreda osnovnih škola, kao i učenici drugih srednjih škola koji po školskim programima ne uče ništa ili skoro ništa o ekonomiji, koja ima, pre svega, najveći uticaj i značaj na svakodnevni život svakog čoveka, a onda je to i kompleksna nauka koja proučava taj uticaj sa različitih, raznoraznih aspekata, pogleda, stanovišta.

 

 

 

 

Tamara Milanović

Prodajna cena našeg proizvoda je 3.999 dinara, cena koštanja je 2.999 dinara i čine je troškovi materijala (1.999 dinara) i troškovi izrade (300 dinara) (zarada onog ko sklapa proizvod) i troškovi prodaje (700 dinara) (zarada onog ko proda proizvod). 1.000 dinara je dobit po jedinici proizvoda, koja će biti investirana u nabavku opreme, (kolor štampača i drugih stvari) koja će sniziti troškove materijala po jedinici propizvoda. Dakle, cenu koštanja čine samo varijabilni troškovi

Cena je bez PDV-a, koji će, jasno je, povećati cenu za 20%, prilikom izlaska proizvoda na realno tržište. Nažalost, prepreka za to u okviru programa Učenička kompanija ostaje i dalje, a to je neregulisano zakonsko rešenje za fun kcionisanje učeničkih kompanija na realnom tržištu. Član učeničke kompanije naše škole je pitanje u vezi sa tim postavio Predsedniku vlade još 2015. godine na susretu sa njim, prilikom proslave Dana nezavisnosti u amerikoj ambasadi u Beogradu.

Jasno je, da ne želimo da se upoređujemo sa najpopularnijom društvenom  igrom na svetu, samo ćemo reći da je njena cena od 3 do 5 hiljada, bez PDV.

Andrijana Milosavljević

PROIZVOD NAŠE KOMPANIJE     je 96, edukativna društvena igra osmišljena kao zabavan put ulaska u svet ekonomije, poslovanja, trgovine, sa idejom o podizanju svesti mladih o važnosti ekonomije i značaju najracionalnijeg razmišljanja u donošenju ekonomskih odluka

Naša igra   je spremna za izlazak na tržište, tako da ne može čekati donošenje zakonske regulative o funkcionisanju Učeničkih kompanija već će uskoro izaći na realno tržište.

Sigurni smo u tržišni potencijal naše igre, nakon mnogobrojnih marketing aktivnosti u osnovnim i srednjim školama našeg grada, kao i predstavljanja uglednim profesorima sa Beogradske Bankarske Akademije, Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u razvojnoj fazi.Društvena igra 96 je profitabilan proizvod jer proizvodnja može početi sa minimalnim fiksnim troškovima. Varijabilni troškovi se mogu drastično smanjiti realizacijom investicionog plana. Jedinstvenost proizvoda na tržištu je bitan element ovakve procene.

PLAN RAZVOJA PROIZVODA

Pripremamo i nove verzije naše igre:

  1. VERZIJA ZA 8 IGRAČA I 24 UGOSTITALJSKA OBJEKTA (po 6 hotela, restorana, restorana brze hrane, kafića), čime će biti demonstrirana veća konkurencija u igri.
  2. Verzija za koja uključuje u igru i finansijski aspekt poslovanja, bankarstvo i osiguranje
  3. Posebno izdanje za određeni grad u kom će kroz objekte biti predstavljena ugostiteljska i trgovinska ponuda tog grada.
  4. Posebno izdanje za određenu robnu grupu ili robnu marku u kom će kroz različite artikle biti predstavljena ponuda određene kompanije.
  5. U ponudi postojećeg početnog nultog rešenja za 4 igrača, kao i ovih budućih rešenja za 8 igrača radićemo proizvod u različitim, većim dimenzijama (S, M, L i XL).
  6. I planiramo razvoj proizvoda na različitim jezicima, Engleska verzija je u završnoj fazi, nju ćemo prezentovati na ovogodišnjoj IGBL konferenciji,  Irish Game Based Learning Conference, koja će biti održana u junu mesecu.

Najpre ćemo pripremati italijansku i češku varijantu sa učenicima srednjih škola iz ovih zemalja sa kojima smo uspostavili saradnju  putem E-twinning portala.

A paralelno sa svim ovim radićemo 20 setova ekonomskih kartica za 20 ekonomskih disciplina unutar kojih će biti i kartice o naukama sa kojima je ekonomija bitno, tesno povezana a to su matematika, statistika, sociologija i psihologija.

Nemanja Marković

Production is not the application of tools to materials, but logic to work. – Peter Drucker

Naša proizvodnja zaista jeste lakši deo posla u odnosu na razvoj proizvoda koji je zahtevao puno vremena i razmišljanja. Zato je pravo zadovoljstvo pronaći najpouzdanije i najpovoljnije dobavljače za potreban materijal i sklopiti i upakovati proizvod kako bi u pravo vreme stigao na pravo mesto.

Grafička priprema naših proizvoda je conditio sine qua non našeg uspešnog poslovanja i zato planiramo izdvajanje bitnih sredstava iz našeg investicionog plana za obučavanje naših članova i pribavljanja softvera za vrhunski dizajn.

Deo naše marketing strategije je PERSONALIZACIJA PROIZVODA kojom naši kupci mogu sami kreirati elemente igre po svojim željama. Zato je neophodna naša obučenost za efektivno ispunjavanje zahteva kupaca

Jovana Živančević

“When prosperity comes, do not use all of it.”

~Confucius~

 

U kalkulaciji cene nije prikazan PDV jer želimo da ukažemo na nepostojanja zakonske regulative za izlazak učeničkih kompanija na realno tržište.

PROFITABILNOST POSLOVANJA – Društvena igra 96 je profitabilan proizvod jer proizvodnja i prodaja  mogu početi bez ikakvih fiksnih troškova. Varijabilni troškovi se mogu drastično smanjiti realizacijom investicionog plana, tako da cena može biti niža.

 

Ana Jevtić

 

PROIZVOD NAŠE KOMPANIJE , edukativna društvena igra 96, osmišljena je kao zabavan put ulaska u svet ekonomije, poslovanja, trgovine.

Od same ideje i početka realizacije iste, naš proizvod se susreo sa mnogo promena u cilju usavršavanja igre i približavanja potencijalnim kupcima. Pravila su menjana, pojednostavljivana, a dizajn učinjen upadljivijim i kreativnijim.

Svrha našeg proizvoda je buđenje želje za sticanjem novog ili utvrđivanje stečenog znanja, podizanje svesti mladih o važnosti ekonomije i značaju najracionalnijeg razmišljanja u donošenju ekonomskih odluka.

Sigurni smo u tržišni potencijal naše igre, nakon mnogobrojnih marketing aktivnosti u osnovnim i srednjim školama našeg grada, kao i predstavljanja uglednim profesorima sa Beogradske Bankarske Akademije, Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u razvojnoj fazi.

Naš proizvod je spreman za izlazak na tržište, tako da ne može čekati donošenje zakonske regulative o funkcionisanju Učeničkih kompanija, i uskoro izlazii na realno tržište.