Management is about human beings. Its task is to make people capable of joint performance, to make their strengths effective and their weaknesses irrelevant.” ― Peter F. Drucker


Sektor ljudskih resursa je od presudnog značaja za razvoj svake kompanije. On omogućava zaposlenima da koriste svoj puni potencijal i da individualno i timski doprinesu ostvarenju postavljenih ciljeva. Osnovni zadaci ovog segmenta naše kompanije jesu permanentna edukacija (ne samo kroz program edukacije koji sprovodimo tokom školske godine). Naš cilj – autoritet stručnosti (ne autoritet položaja), pozitivna energija i timski duh moraju zračiti iz svakog člana kompanije.


Naša škola ima preko 800 učenika, od kojih veliki broj može postati naša produžena ruka u prodaji. Uz malo truda možemo spojiti ugodno, korisno i edukativno.