The aim of marketing is to get and keep a customer. ~ Peter Drucker

I naš pristup marketingu, jasno je, ima isti pristup. SWOT analiza, misija, vizija, ciljevi, marketing miks , marketing strategije, planovi i aktivnosti sa ciljem privlačenja i očuvanja kupaca.

SWOT ANALIZA – Svesni značaja podataka koje dobijamo korišćenjem ovog alata , kao i neophodne nepristrasnosti i realnosti u razmišljanju, zajednički smo uradili internu analizu naše kompanije (snage i slabosti) kao i eksternu analizu (prilike i pretnje), tj. analizu sredine u kojoj naša kompanija deluje

SNAGE
→jedinstvenost na tržištu
→proveren zabavni element
→promocija ne samo proizvoda kao takvog, već i ekonomije kao nauke
→brojne mogućnosti za unapređenje proizvoda SLABOSTI
→visoka početna cena
→još uvek nerazvijena prodajna mreža
→neposedovanje sopstvene opreme za kvalitetnu štampu

MOGUĆNOSTI
→snižavanje cene koštanja
→prilagođavanje proizvoda u skladu sa različitim potrebama, tj. zahtevima kupaca
→plasman na inostranom tržištu

PRETNJE
→nedostatak zakonske regulative za prodaju proizvoda
→slaba kupovna moć ciljnih potrošača


VIZIJA – Igra 96 – Izgrađen i pozicioniran brend na tržištu društvenih edukativnih igara kod nas i na svetskom tržištu.


MARKETING STRATEGIJA – Naš početni ciljni tržišni segment jesu sve kruševačke srednje i gradske i seoske osnovne škole, kao i škole u najbližim opštinama – Stalać, Ćićevac, Trstenik, Aleksandrovac, Brus. Naš početni metod prodaje je direktna promociona prodaja u školama, prema utvrđenom planu promocije koji sprovode timovi koji su prethodno i prošli obuku prezentacije našeg proizvoda kao i osnovne tehnike prodaje.


MARKETING MIKS – i mi primenjujemo u planiranju našeg poslovanja. Upravljanje njime, kao ključnom aktivnošću marketinga u cilju ostvarenja konkurentske prednosti, podrazumeva odgovarajuću kombinaciju instrumenata koji čine ponudu a bazirani su na potrebama i zahtevima tržišta.

PROIZVOD
•Personalizacija
•Ciljni potrošači
•Segmentacija tržišta
•Razvoj proizvoda

CENA
•Regularna cena
•Odnos cena pakovanja
•Cenovne promocije
•Raspon cena

PROMOCIJA
•Internet marketing
•Promocije
•E twinning portal

DISTRIBUCIJA
•Direktna prodaja
•Onlajn prodavnica
•Sajmovi (Sajam knjiga)
• Sajmovi u inostranstvu