PROIZVOD NAŠE KOMPANIJE , edukativna društvena igra 96, osmišljena je kao zabavan put ulaska u svet ekonomije, poslovanja, trgovine.

Od same ideje i početka realizacije iste, naš proizvod se susreo sa mnogo promena u cilju usavršavanja igre i približavanja potencijalnim kupcima. Pravila su menjana, pojednostavljivana, a dizajn učinjen upadljivijim i kreativnijim.

Svrha našeg proizvoda je buđenje želje za sticanjem novog ili utvrđivanje stečenog znanja, podizanje svesti mladih o važnosti ekonomije i značaju najracionalnijeg razmišljanja u donošenju ekonomskih odluka.

Sigurni smo u tržišni potencijal naše igre, nakon mnogobrojnih marketing aktivnosti u osnovnim i srednjim školama našeg grada, kao i predstavljanja uglednim profesorima sa Beogradske Bankarske Akademije, Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u razvojnoj fazi.

Naš proizvod je spreman za izlazak na tržište, tako da ne može čekati donošenje zakonske regulative o funkcionisanju Učeničkih kompanija, i uskoro izlazii na realno tržište.