“When prosperity comes, do not use all of it.”

~Confucius~

 

U kalkulaciji cene nije prikazan PDV jer želimo da ukažemo na nepostojanja zakonske regulative za izlazak učeničkih kompanija na realno tržište.

PROFITABILNOST POSLOVANJA – Društvena igra 96 je profitabilan proizvod jer proizvodnja i prodaja  mogu početi bez ikakvih fiksnih troškova. Varijabilni troškovi se mogu drastično smanjiti realizacijom investicionog plana, tako da cena može biti niža.