96 – Učenička kompanija

Ekonomsko-trgovinska škola, KRUŠEVAC – 2021

Ana Jevtić , Predsednik kompanije
Jovana Živančević, Direktor finansija
Andrijana Milosavljević, Direktor marketinga
Nemanja Marković, Direktor proizvodnje
Tamara Milanović, Direktor ljudskih potencijala
Zoran Bogdanović, Mentor kompanije

,

There are only three forms of high art: the symphony, the illustrated children’s book and the board game.

Brian K. Vaughan