Management is about human beings. Its task is to make people capable of joint performance, to make their strengths effective and their weaknesses irrelevant.” ― Peter F. Drucker

Sektor ljudskih resursa je od presudnog značaja za razvoj svake kompanije. On omogućava zaposlenima da koriste svoj puni potencijal i  da individualno i timski doprinesu ostvarenju postavljenih ciljeva.  Naš cilj  –    pozitivna energija i  timski duh moraju zračiti iz svakog člana kompanije.

Naša škola ima preko 800 učenika, od kojih veliki broj može postati naša produžena ruka u prodaji. Uz malo truda možemo spojiti ugodno, korisno i edukativno. Mi njih edukujemo o internet marketingu na društvenim mrežama a već ste  čuli koliki je planirani iznos koji ostvaruje svaki prodavac jednog peroizvoda. Svaki naš kupac je budući prodavac i kupovinom proizvoda dobija i svoju stranicu na našoj internet stranici – sajtu – www.96.rs.